• Leg. läkare • UGL-handledare
2011-03-13 Arbeta Effektivt har nu tryckts i sin första upplaga och filmen har blivit klar! www.arbetaeffektivt.se2008-10-01 Nu kan jag erbjuda UGL 2008 konceptet!2007-10-29 Jag kommer att vara med i första storskaliga testet av UGL 2008 materialet före det blir skarpt. Detta kommer att genomföras i Umeå universitets regi med stöd av FHS
UGL 2008 kommer att ersätta UGL 2000 konceptet


2007-08-13 UGL med Digital Media, Hyper Island, Karlskrona.
Hyper Island är en skola som arbetar med upplevelsebaserat lärande och processmedvetande, med en unik koppling till UGL-konceptet.Om Läkare Ulf Österstad
UGL®
SDI®
Arbeta Effektivt
Konsulttjänster
Kontakta mig

CV (pdf-fil)